Postępowanie AEZ/S-055/2022

19-05-2022

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/61171/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2022

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy AEZ/S-055/2022

Termin składania ofert: do dnia 08 czerwca 2022 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )