Postępowanie AEZ/S-159/2013

02-08-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Materiały pomocnicze do wykonywania badań laboratoryjnych; Pakiet 2: Plastikowe akcesoria laboratoryjne; Pakiet 3: Plastikowe akcesoria laboratoryjne; Pakiet 4 : Produkty do badań laboratoryjnych; Pakiet 5: Akcesoria do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2013 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 27-08-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy materiałów i drobnego sprzetu laboratoryjnego w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objetych Pakietami 1, 3 - 5 oraz o unieważnieniu postepowania w zakresie dostaw objetych Pakietem 2.