Postępowanie AEZ/S-194/2014

30-12-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-194/2014

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 09 lutego 2015 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 24-04-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 w postępowaniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.
  • 30-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowanniu przetargowym pn. Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego w podziale na pakiety.