Postępowanie AEZ/S-025/2016

29-02-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUMPakiet 2: Dostawa zestawu tabletu, drukarki 3D wraz z oprogramowaniem i głośników na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUMPakiet 3: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUMPakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUMPakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUMPakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch projektorów na potrzeby WUM.Pakiet 10: Dostawa tabletu na potrzeby Biura ds Szpitali i Bazy Klinicznej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 08 lutego 2016 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 14-03-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.Pakiet 2: Dostawa zestawu tabletu, drukarki 3D wraz z oprogramowaniem i głośników na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 3: Dostawa jednostki komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Zakładu Biochemii WUM.Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 9: Dostawa dwóch projektorów na potrzeby WUM.Pakiet 10: Dostawa tabletu na potrzeby Biura ds Szpitali i Bazy Klinicznej WUM.