Postępowanie AEZ/S-023/2021

23-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/26965/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-023/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Twist Bioscience

Termin składania ofert: do dnia 04 maja 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )