Postępowanie AEZ/S-053/2014

10-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-053/2014

Przedmiot zamówienia: Rozszerzenie licencji Juniper Networks SA6000 SSL VPN Appliance oraz sukcesywna dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2014 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 26-03-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1 oraz 2 w postępowaniu przetargowym pn. Rozszerzenie licencji Juniper Networks SA6000 SSL VPN Appliance oraz sukcesywna dostawa oprogramowania komputerowego w podziale na pakiety