Postępowanie AEZ/S-071/2015

14-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu przesyłania obrazu i dźwięku w technologii IP i systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz aparatu cyfrowego do zastosowań specjalistycznych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 26 maja 2015 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 20 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 03-06-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 2 i Pakiecie 4 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1 i Pakiecie 3 w postępowaniu pn. Dostawa systemu przesyłania obrazu i dźwięku w technologii IP i systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w budynku Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz aparatu cyfrowego do zastosowań specjalistycznych, w podziale na pakiety