Postępowanie AEZ/S-067/2015

08-05-2015

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2015

Przedmiot zamówienia: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1. Trening uważności i redukcji stresu; Pakiet 2. Kształtowanie świadomości biznesowej z wykorzystaniem interaktywnych symulacji; Pakiet 3. Akademia młodego przedsiębiorcy; Pakiet 4. Medical writing oraz publikowanie prac naukowych; Pakiet 5. Public relations w branży medyczno-farmaceutycznej; Pakiet 6. Zarządzanie projektami (akredytowane szkolenie); Pakiet 7. Zarządzanie strumieniem zadań.

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2015 do godziny 12:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 26 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 10-06-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 2 i 3, w postępowaniu pn.: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
  • 01-06-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 4 i 7 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 6, w postępowaniu pn.: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
  • 28-05-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 5 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1, w postępowaniu pn.: Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji interpersonalnych, przedsiębiorczych, analitycznych i zawodowych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety