Postępowanie AEZ/S-148/2015

16-10-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-148/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety: Pakiet 1: Dozowniki z systemem łokciowym do preparatów myjących i dezynfekcyjnych; Pakiet 2: Dozowniki z systemem łokciowym z długą metalową dźwignią do preparatów myjących i dezynfekcyjnych; Pakiet 3: Podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej; Pakiet 4: Kosz z otworem na odpady suche

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2015 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 4 )

 • 25-11-2015

  pobierz Informacja o ponownym wyborze oferty w postepowaniu na dostawę i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety. Pakiet 3: Podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej.
 • 18-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu 3, oraz o powtórzeniu czynności, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety
 • 09-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2 i 3, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM w podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety
 • 04-11-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dostaw objętych Pakietem 4, w postępowaniu pn.: Dostawa i wyposażenie dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUMw podajniki i dozowniki na środki higieny szpitalnej oraz w kosze na odpady z podziałem na pakiety