Postępowanie AEZ/S-239/2013

11-10-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-239/2013

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety: 1)Pakiet 1 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, 2)Pakiet 2 - dostawa elektrokardiografu, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadła magnetycznego, 4)Pakiet 4 - dostawa mikrowirówki z wyposażeniem, 5)Pakiet 5 - dostawa wytwornicy lodu, 6)Pakiet 6 - dostawa wirówki laboratoryjnej z funkcją chłodzenia wraz z wyposażeniem, 7)Pakiet 7 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania.

Termin składania ofert: do dnia 29 października 2013 do godziny 09:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 32 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 14-11-2013

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postępowaniu pn.: Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety:1)Pakiet 1 - dostawa mieszadła magnetycznego z funkcją grzania, 2)Pakiet 2 - dostawa elektrokardiografu, 3)Pakiet 3 - dostawa mieszadła magnetycznego, 4)Pakiet 4 - dostawa mikrowirówki z wyposażeniem, 5)Pakiet 5 - dostawa wytwornicy lodu, 6)Pakiet 6 - dostawa wirówki laboratoryjnej z funkcją chłodzenia wraz z wyposażeniem,