Postępowanie AEZ/S-033/2015

02-03-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2015

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Cell Signaling Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 10 lutego 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 23-03-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Cell Signaling Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.