Postępowanie AEZ/S-201/2014

28-11-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-201/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Chemii Organicznej WUM. Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM. Pakiet 3: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM.Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Studium Medycyny Katastrof WUM.Pakiet 5: Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki WUM.Pakiet 6: Dostawa czterech komputerów przenośnych na potrzeby Sekcji Farmacja i CEPT oraz II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM.Pakiet 7: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Rehabilitacji WUM.Pakiet 8: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej WUM.Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM.

Termin składania ofert: do dnia 08 grudnia 2014 do godziny 10:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 17-12-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Studium Medycyny Katastrof WUM,Pakiet 6: Dostawa czterech komputerów przenośnych na potrzeby Sekcji Farmacja i CEPT oraz II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej WUM,Pakiet 9: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM.
  • 10-12-2014

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, w zakresie pakietów: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10