Postępowanie AEZ/S-057/2021

05-10-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/40983/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-057/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i czystych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-057/2021

Termin składania ofert: do dnia 15 października 2021 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 2 )