Postępowanie AZP/Z-054/2020

22-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/21235/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-054/2020

Przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej usługi mappingu 3D wraz z dostarczeniem i instalacją niezbędnego sprzętu elektronicznego oraz wykonaniem animacji

Termin składania ofert: do dnia 12 stycznia 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )