Postępowanie AEZ/S-257/2013

14-11-2013

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-257/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014 r.; Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 17.12.2013 r.; Pakiet 3: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii Emerytów i Rencistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 13.12.2013 r.; Pakiet 4: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 12.12.2013 r.; Pakiet 5: Wykonanie usługi cateringowej - przerwa kawowa - podczas VI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz podczas Wigilii dla pracowników Wydziału Farmaceutycznego WUM dnia 20.12.2013 r.; Pakiet 6: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez II. Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 18.12.2013 r.

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2013 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 19 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 09-12-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 2 pn. Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii pracowników WUM oraz Pakiecie 4 pn. Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez Samorząd Studentów WUM - w trybie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp
  • 02-12-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie usług cateringowych podczas imprez okolicznościowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych podczas posiedzeń Kolegium Rektorskiego oraz posiedzeń Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014 r.; Pakiet 2: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 17.12.2013 r.; Pakiet 3: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii Emerytów i Rencistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 13.12.2013 r.; Pakiet 4: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 12.12.2013 r.; Pakiet 5: Wykonanie usługi cateringowej - przerwa kawowa - podczas VI Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz podczas Wigilii dla pracowników Wydziału Farmaceutycznego WUM dnia 20.12.2013 r.; Pakiet 6: Wykonanie usługi cateringowej podczas Wigilii organizowanej przez II. Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dnia 18.12.2013 r.