Postępowanie AEZ/S-001/2014

12-02-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do zarządzania Systemem Centralnego monitoringu i zdalnego dostępu systemów SAP firmy Schrack Seconet w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 lutego 2014 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 21-02-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do zarządzania Systemem Centralnego monitoringu i zdalnego dostępu systemów SAP firmy Schrack Seconet w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego