Postępowanie AEZ/S-106/2014

25-07-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-106/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa chromatografów dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 02 września 2014 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 9 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 23-09-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa chromatografów dla potrzeb Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego