Postępowanie AEZ/S-041/2015

05-05-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-041/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa aparatury, sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2015 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 40 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 13-07-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 3, 6, 7, 11 i 12 i unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1, 2, 4, 5, 8, 9, i 10 w postępowaniu pn. Dostawa aparatury, sprzętu rehabilitacyjnego, mebli specjalistycznych i wyposażenia dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego, w podziale na pakiety