Postępowanie AEZ/S-022/2020

21-02-2020

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-022/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa aparatu EKG na wózku na potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Pakiet 2 Dostawa systemu monitorowania elektrokardiograficznego do wykrywania migotania przedsionków na potrzeby Zakładu Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej WUM. Pakiet 3 Dostawa rejestratora EKG na potrzeby I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Pakiet 4 Dostawa rejestratora ABP do ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego na potrzeby Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Pakiet 5 Dostawa aparatu do badań bezdechu podczas snu na potrzeby Kliniki Otorynolaryngologii WUM. Pakiet 6 Dostawa histeroskopu diagnostycznego na potrzeby I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM. Pakiet 7 Dostawa fetoskopu na potrzeby I Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM. Pakiet 8 Dostawa mierników siły mięśni oraz tlenku węgla w wydychanym powietrzu na potrzeby Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM. Pakiet 9 Dostawa monitora inhalacyjnego na potrzeby Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej WUM. Pakiet 10 Dostawa dopplera naczyniowego oraz detektorów przepływu krwi na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń WUM. Pakiet 11 Dostawa modułu do wideometrii na potrzeby Kliniki Neurologii WUM. Pakiet 12 Dostawa urządzenia USG na potrzeby Kliniki Rehabilitacji WUM.

Termin składania ofert: do dnia 09 marca 2020 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )