Postępowanie AEZ/S-119/2016

26-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-119/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu drukującego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych formatu A4; Pakiet 2 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych formatu A4; Pakiet 3 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3

Termin składania ofert: do dnia 11 sierpnia 2016 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 08-09-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym pod nazwą: Dostawa sprzętu drukującego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety:Pakiet 1 - Dostawa drukarek laserowych monochromatycznych formatu A4;Pakiet 2 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych formatu A4;Pakiet 3 - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych formatu A3.
  • 06-10-2016

    Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru dokonanej w dniu 08.09.2016 r. W wyniku wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.09.2016 r. sygn.akt 1723/16
  • 10-10-2016

    Zawiadomienie o wyniku postępowania w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29.09.2016 r., sygn. Akt: KIO 1723/16