Postępowanie AEZ/S-010/2021

23-02-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/23446/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-010/2021

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników wytwarzanych przez firmę Lonza

Termin składania ofert: do dnia 03 marca 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )