Postępowanie AEZ/S-072/2020

03-09-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/17051/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń multimedialnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa projektora multimedialnego, 1 sztuka Pakiet 2 Dostawa telewizora, 1 sztuka Pakiet 3 Dostawa projektora multimedialnego oraz ekranu projekcyjnego,1 komplet Pakiet 4 Dostawa monitora, 1 sztuka

Termin składania ofert: do dnia 11 września 2020 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )