Postępowanie AZP/Z-055/2021

05-11-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/44198/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-055/2021

Przedmiot zamówienia: Serwis i konserwacja instalacji systemów sygnalizacji alarmu pożaru SSP, instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO oraz instalacji zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE w obiektach WUM,

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )