Postępowanie AEZ/S-075/2021

31-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49280/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-075/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa defibrylatorów i respiratorów w podziale na pakiety: Pakiet 1 – Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, monitorowaniem EKG - 1 szt. Pakiet 2 – Defibrylator manualny 1 szt. Pakiet 3 – Defibrylator manualny z kardiowersją i stymulacją przezskórną – 3 szt. Pakiet 4 – Defibrylator automatyczny treningowy AED – 3 szt. Pakiet 5 – Respirator - 2 szt. Pakiet 6 – Respirator transportowy - 1 szt. Pakiet 7 – Defibrylator szkoleniowy A - 2 szt. Pakiet 8 – Defibrylator szkoleniowy B - 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 25 stycznia 2022 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )