Postępowanie AEZ/S-088/2013

23-05-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-088/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych monochromatycznych; Pakiet 2 - Sukcesywna dostawa drukarek laserowych kolorowych; Pakiet 3 - Sukcesywna dostawa skanerów

Termin składania ofert: do dnia 07 czerwca 2013 do godziny 11:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 15 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 27-06-2013

    pobierz Zawiadomienie o wyniku w postępowaniu pn.: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety, zakresie dostaw objętych Pakietem 1 i 2.
  • 12-06-2013

    pobierz Unieważnienie postępowania pn.: Sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety, zakresie dostaw objętych Pakietem 3.