Postępowanie AEZ/S-115/2015

24-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 04 września 2015 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 39 )

Wynik postępowania ( 5 )

 • 21-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 5, spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny w postepowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 09-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 10, 11 i 13 w postępowaniu pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 05-10-2015

  pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietu 8 w postępowania pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 29-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o wniku postępowania pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-115/2015 w zakresie Pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14
 • 16-09-2015

  pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu Pakietu 9 w postępowania pn. Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegow