Postępowanie AEZ/S-099/2016

11-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-099/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę spektrometrii mas MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation-Time of Flight) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 lipca 2016 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 27-07-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. Dostawa systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów w oparciu o technikę spektrometrii mas MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionisation-Time of Flight) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego