Postępowanie AEZ/S-007/2016

28-01-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 05 lutego 2016 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 19-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 oraz o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1 i 5 w postępowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych, w podziale na pakiety