Postępowanie AEZ/S-120/2019

28-11-2019

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2019

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy oraz sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )