Postępowanie AZP/Z-034/2021

12-08-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/36536/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-034/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa modelu serca – 1 szt. Pakiet 2: Dostawa modelu sercowo - płucnego – 1 szt. Pakiet 3: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą – 1 szt. Pakiet 4: Dostawa modelu serca z przełykiem i tchawicą – 1 szt. Pakiet 5: Dostawa modelu układu krążenia - 1 szt. Pakiet 6: Dostawa modelu układu limfatycznego – 1 szt. Pakiet 7: Dostawa modelu układu krążenia człowieka – 1 szt. Pakiet 8: Dostawa modelu serca – 1 szt. Pakiet 9: Dostawa modelu układu pokarmowego 3 części – 1 szt. Pakiet 10: Dostawa modelu organów górnego brzucha – 1 szt. Pakiet 11: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami – 1 szt. Pakiet 12: Dostawa modelu anatomicznego głowy i szyi – 1 szt. Pakiet 13: Dostawa modelu szkieletu człowieka - 1 zestaw; Pakiet 14: Dostawa modelu skóry – 1 szt. Pakiet 15: Dostawa głowy fantomowej stomatologicznej z wyposażeniem – 3 szt. Pakiet 16: Dostawa modelu mięśni stopy - 1 szt. Pakiet 17: Dostawa modelu mięśni nogi – 1 szt. Pakiet 18: Dostawa mechanizmu pracy mięśni ramienia i przedramienia – 1 szt. Pakiet 19: Dostawa planszy układu nerwowego człowieka – 1 szt. Pakiet 20: Dostawa modelu połowy mózgu 1 szt. Pakiet 21: Dostawa modelu przekroju mózgu – 1 szt. Pakiet 22: Dostawa modelu współczulnego układu nerwowego człowieka – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2021 do godziny 09:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )