Postępowanie AEZ/S-150/2016

29-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych

Termin składania ofert: do dnia 07 października 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )