Postępowanie AEZ/S-060/2014

12-03-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-060/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa toru wizyjnego zestawu do wideo-endoskopii HD z przeznaczeniem do zabiegów wykonywanych na sali operacyjnej, spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Termin składania ofert: do dnia 26 lutego 2014 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 11 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 03-04-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. "Dostawa toru wizyjnego zestawu do wideo-endoskopii HD z przeznaczeniem do zabiegów wykonywanych na sali operacyjnej, spełniającego minimalne wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ), na warunkach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ)"