Postępowanie AEZ/S-109/2016

08-07-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-109/2016

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej.

Termin składania ofert: do dnia 18 lipca 2016 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 8 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 19-07-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy .