Postępowanie AEZ/S-187/2013

13-08-2013

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-187/2013

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów i konserwacji w okresie 48 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 28 sierpnia 2013 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 03-09-2013

    pobierz Unieważnienie postępowania przetargowego pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i instalacji urządzeń klimatyzacyjnych oraz świadczenie usług przeglądów w okresie 48 miesięcy.