Postępowanie AEZ/S-179/2014

17-10-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-179/2014

Przedmiot zamówienia: Prenumerata czasopism krajowych na 2015 r. w podziale na pakiety: Pakiet 1 - Czasopisma krajowe (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze ogólnoinformacyjnym i fachowym dla Biblioteki Głównej, bibliotek specjalistycznych oraz administracji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 2 - Czasopisma krajowe (dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki i roczniki) o charakterze naukowym dla Biblioteki Głównej, sieci bibliotek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracowników naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 12 listopada 2014 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 21-11-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty w Pakiecie 1 oraz unieważnieniu postępowania w Pakiecie 2 w postępowaniu pn.: Prenumerata czasopism krajowych na 2015 r. w podziale na pakiety