Postępowanie AEZ/S-038/2014

08-04-2014

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-038/2014

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2014 do godziny 13:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 18-06-2014

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęowaniu pn. Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety