Postępowanie AEZ/S-055/2018 UNIEWAŻNIONE 15.03.2019

20-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-055/2018 UNIEWAŻNIONE 15.03.2019

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 01 kwietnia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 27 )

Wynik postępowania ( 1 )