Postępowanie AEZ/S-100/2020

15-12-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/20887/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-100/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu i urządzeń laboratoryjnych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na 10 części, zwanych dalej Pakietami: Pakiet 1: Zamrażarka niskotemperaturowa - 1 szt., Pakiet 2: Spektrometr z wyposażeniem - 1 szt., Pakiet 3: Wytrząsarka z platformą uniwersalną - 1 szt.; Pakiet 4: Termomikser z wyposażeniem - 1 szt., Pakiet 5: Suszarka laboratoryjna - 1 szt., Pakiet 6: Wagi laboratoryjne - 2 szt., Pakiet 7: Wirówka do płytek PCR - 1 szt., Pakiet 8: Mieszadło magnetyczne - 1 szt., Pakiet 9: Łaźnia wodna - 1 szt., Pakiet 10: Mini lodówka - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej „Pakietami od 1 do 10” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.10 do SIWZ.

Termin składania ofert: do dnia 05 stycznia 2021 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )