Postępowanie AZP/Z-040/2021

31-12-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/49315/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-040/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa modeli anatomicznych, manekinów, trenażerów, fantomów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa trenażerów laparoskopowych z wyposażeniem Pakiet 2: Dostawa modelu anatomicznego torsu dwupłciowego Pakiet 3: Dostawa modelu anatomicznego układu moczowego dwupłciowego Pakiet 4: Dostawa anatomicznego modelu mięśniowego ręki Pakiet 5: Dostawa modelu trzustki ze śledzioną i dwunastnicą Pakiet 6: Dostawa modelu żołądka Pakiet 7: Dostawa modelu miednicy żeńskiej Pakiet 8: Dostawa modelu męskich narządów płciowych Pakiet 9: Dostawa modelu mięśni ramienia z obręczą barkową Pakiet 10: Dostawa modelu miednicy męskiej Pakiet 11: Dostawa modelu nerki i nadnercza Pakiet 12: Dostawa modelu układu moczowego Pakiet 13: Dostawa modelu narządów żeńskiego układu moczowo–płciowego Pakiet 14: Dostawa modelu mięśni ramienia Pakiet 15: Dostawa modelu wątroby Pakiet 16: Dostawa modelu anatomicznego wątroby z trzustką i dwunastnicą Pakiet 17: Dostawa trenażera do nauki badania zmian w piersi Pakiet 18: Dostawa modelu serca Pakiet 19: Dostawa modelu torsu z otwartymi plecami Pakiet 20: Dostawa modelu sercowo-płucnego Pakiet 21: Dostawa modelu płuc z sercem, krtanią i przeponą Pakiet 22: Dostawa modelu układu krążenia Pakiet 23: Dostawa modelu organów górnego brzucha Pakiet 24: Dostawa modelu głowy z mięśniami i naczyniami Pakiet 25: Dostawa modelu rdzenia kręgowego w kanale kręgowym Pakiet 26: Dostawa modelu narządów zmysłu Pakiet 27: Dostawa modelu przekroju środkowego jamy nosowej, ustnej i gardła Pakiet 28: Dostawa trenażerów do badania oka Pakiet 29: Dostawa fantomów głowy z uzębieniem

Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2022 do godziny 09:00

Załączniki ( 1 )