Postępowanie AEZ/S-089/2016

17-06-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-089/2016

Przedmiot zamówienia: Subskrypcja pakietu biurowego oraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegona okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania Pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2016 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 10 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 30-06-2016

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania znak: AEZ/S-089/2016 pn. Subskrypcja pakietu biurowegooraz subskrypcja usługi szkoleniowo-certyfikacyjnej dla pracowników i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na okres 36 miesięcy od daty zapewnienia Zamawiającemu dostępu do oprogramowania Pakiet biurowy oraz do platformy szkoleniowo-certyfikacyjnej .