Postępowanie AEZ/S-197/2013

06-09-2013

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-197/2013

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy koksu w sezonie grzewczym 2013/2014.

Termin składania ofert: do dnia 16 września 2013 do godziny 10:50 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 7 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 08-10-2013

    pobierz Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w postepowaniu pn.: Sukcesywne dostawy koksu w sezonie grzewczym 2013/2014.
  • 18-09-2013

    pobierz Zawiadomienie o rozstrzygnięciu w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Sukcesywne dostawy koksu w sezonie grzewczym 2013/2014.