Postępowanie AEZ/S-120/2015

04-08-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-120/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawę, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, Pakiet 1 - meble laboratoryjne do Zakładu Chemii Leków, Pakiet 2 - meble laboratoryjne do Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Pakiet 3 - taborety dentystyczne.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2015 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 16 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 21-08-2015

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 3 - taborety dentystyczne
  • 13-08-2015

    pobierz Informacja o wyniku postępowania na dostawę montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego do jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety. Pakiet 1 - meble laboratoryjne do Zakładu Chemii Leków, Pakiet 2 - meble laboratoryjne do Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.