Postępowanie AZP/Z-009/2021

14-07-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/34031/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2021

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń do diagnostyki sercowo – naczyniowej w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 27 lipca 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )