Postępowanie AEZ/S-079/2019

06-08-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-079/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa wielofunkcyjnego aparatu do zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych, tomografii wiązki stożkowej CBCT 3D na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 20 sierpnia 2019 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )