Postępowanie AEZ/S-115/2019

26-11-2019

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2019

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów i sprzętu stomatologicznego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Myjki ultradźwiękowe – 3 szt. Pakiet 2 Myjki ultradźwiękowe – 4 szt. Pakiet 3 Skaler ultradźwiękowy – 1 szt. Pakiet 4 Skalery ultradźwiękowe – 6 szt. Pakiet 5 Negatoskopy – 8 szt. Pakiet 6 Mobilny chirurgiczny ssak stomatologiczny - 1 szt. Pakiet 7 Zestaw do uplastyczniania i wypełniania ciekłą gutaperką – 1 zestaw

Termin składania ofert: do dnia 06 grudnia 2019 do godziny 10:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )