Postępowanie AZP/Z-001/2021

02-04-2021

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/25674/details

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-001/2021

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie przygotowania, konfiguracji, udostępnienia oraz utrzymania systemu Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF) wraz z modułem IWRS oraz systemów elektronicznych zarządzania dokumentacją badania klinicznego i dokumentacją badacza w ramach projektu pt. „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)”

Termin składania ofert: do dnia 07 maja 2021 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )