Postępowanie AZP/Z-017/2020

08-06-2020

e-zamówienie https://wum.ezamawiajacy.pl/pn/wum/demand/notice/public/15012/details

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-017/2020

Przedmiot zamówienia: Dostawa cytometru przepływowego

Termin składania ofert: do dnia 19 czerwca 2020 do godziny 09:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 1 )