Postępowanie AEZ/S-210/2015

22-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-210/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 30 grudnia 2015 do godziny 08:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 23 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 08-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu 1 spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety
  • 08-02-2016

    pobierz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów 1, 3, 4 i 5 oraz unieważnieniu w zakresie Pakietu 2 w postępowaniu pn. Dostawa fantomów i symulatorów dydaktycznych dla wybranych jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety