Postępowanie AEZ/S-135/2016

15-09-2016

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-135/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety Pakiet 1 - urządzenie do suchego rozmrażania osocza 1 szt.; Pakiet 2 - przenośna zgrzewarka ręczna do drenów PVC z układem zasilającym - 1 szt.; Pakiet 3 - system wizualizacji i archiwizacji żeli 1 szt.; Pakiet 4 - termocykler gradientowy PCR 1 szt.; Pakiet 5 - wytrząsarka do płytek krwi z inkubatorem 1 zestaw; Pakiet 6 - komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami z wagą 1 sztuka oraz precyzyjna waga proszkowa przeznaczona do pracy w nawiewie laminarnym 1 sztuka; Pakiet 7 - wytrząsarka laboratoryjna 3 szt.; Pakiet 8 - zestaw do magnetycznej izolacji plazmocytów - 1 zestaw; Pakiet 9- komora laminarna, certyfikowana do pracy z cytostatykami 1 sztuka

Termin składania ofert: do dnia 29 września 2016 do godziny 12:30 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 28 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 14-10-2016

    Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 6.
  • 18-10-2016

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietem 4.
  • 25-10-2016

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, w zakresie dostaw objętych Pakietami 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9