Postępowanie AEZ/S-186/2015

01-12-2015

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-186/2015

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 09 grudnia 2015 do godziny 11:00 UPŁYNĄŁ TERMIN !

Załączniki ( 44 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 17-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety:Pakiet 3: Dostawa monitora na potrzeby Kliniki Położnictwa i Perinatologii WUM. Pakiet 8: Dostawa telewizorów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM.Pakiet 9: Dostawa tablicy interaktywnej na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.
  • 10-12-2015

    pobierz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, w podziale w pakietach:Pakiet 1: Dostawa tabletów na potrzeby Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.Pakiet 2: Dostawa jednostek centralnych komputerów na potrzeby Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM. Pakiet 4: Dostawa jednostki centralnej na potrzeby Zakładu Opieki Zdrowotnej WUM.Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM.Pakiet 6: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej WUM.Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM.Pakiet 10: Dostawa zestawu komputera stacjonarnego na potrzeby Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM.Pakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.Pakiet 12: Dostawa kopiarki na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.